Fundament schodkowy

Jeżeli budynek posiada już częściowe podpiwniczenie, to wykonywany jest zazwyczaj fundament schodkowy. Wówczas ściany piwnicy fundamentowane są na innej głębokości niż pozostała część domu. Z powodu nierównomiernego wypierania gruntu przez obie części owego fundamentu, różnica pomiędzy dwoma poziomami nie może być zbyt wielka. Przejście z jednego poziomu posadowienia do poziomu drugiego musi przebiegać w miarę płynnie i równomiernie, za pośrednictwem tak zwanej ławy schodkowej. Wykonuje się ją w zbliżony sposób jak pozostałą część fundamentów i zbroi w taki sam sposób, z tym jednak, że betonowana jest ona na skośnie ukształtowanym podłożu, zazwyczaj o kącie nachylenia nie większym niż trzydzieści stopni. Wysokość owej ławy schodkowej, mierzona prostopadle do podstawy, nie powinna być mniejsza niż pozostałej części fundamentu, a utworzone na jej powierzchni stopnie nie wyższe niż dwadzieścia bądź maksymalnie trzydzieści centymetrów. Naturalnie fundament schodkowy można również zastąpić zwyczajnym fundamentem znajdującym się pod całą powierzchnią budynku, ale znacznie zwiększa to koszty, gdyż trzeba wówczas budować o wiele wyższe ściany fundamentowe w niepodpiwniczonej części budynku.

Dodaj komentarz