Stropy w domach jednorodzinnych

Główną funkcją stropów w domach jednorodzinnych jest przekazywanie obciążeń stałych oraz użytkowych na ściany, podciągi bądź też słupy. Masa własna stropu, warstw posadzkowych, ścianek działowych oraz niekiedy obciążeń od więźby dachowej to tak zwane obciążenia stałe. Natomiast obciążenia użytkowe, czyli zmienne to ciężar całego wyposażenia domu, zarówno stałego (wanny, meble) jak i zmiennego, czyli suma pomniejszych przedmiotów – do obciążenia zmiennego zalicza się także leżący zimą na dachu śnieg. W domach jednorodzinnych uznaje się, że średnie obciążenie zmienne 150 kg/m2.
Kolejną niezwykle istotną cechą, którą powinny spełniać stropy w domach jednorodzinnych jest zapewnienie najlepszej możliwej izolacyjności akustycznej. Dotyczy to zwłaszcza dźwięków uderzeniowych, czyli odgłosu kroków czy przedmiotów spadających na podłogi – ów rodzaj hałasu odbierany jest zazwyczaj jako najbardziej dokuczliwy. Czynnikami mającymi wpływ na izolacyjność akustyczną przegród jest duża masa konstrukcji, (powinna wynosić co najmniej 300 kg/m2), a także włóknista struktura materiału, która ma tłumić wszelkie rodzaje dźwięków oraz wielowarstwowa budowa, najlepiej z materiałów o różnej grubości i strukturze. Trzecim ważnym parametrem stropów jest ochrona przed uszkodzeniami, na przykład ogniem. Przepisy PPOŻ dla domów jednorodzinnych nie są zbyt wymagające, ponieważ uznaje się, że ewakuacja osób z takiego budynku zajmuje co najwyżej kilka minut, jednakże dla prowadzenia skutecznej akcji przeciwpożarowej warto, by odporność ogniowa stropów była możliwie jak największa. Kolejne istotne cechy stropów w domach to usztywnianie ścian nośnych budynku, co jest szczególnie ważne w przypadkach ekstremalnych warunków atmosferycznych, na przykład huraganów, ponadto jak najmniejsza pracochłonność podczas wykonywania oraz prostota konstrukcji umożliwiająca uniknięcie popełniania błędów, a wreszcie jak najniższy koszt wykonania stropu oraz warstw wykończeniowych.

Dodaj komentarz