Warunki zabudowy terenu

Oświadczenia firm, które zobowiązują się przyłączyć nam media typu gaz, prąd, wodę

Dokument zaświadczający, że mamy prawo budować na działce

Rozpatrzenie wniosku trwa do 2 miesięcy, a po wydaniu musimy odczekać jeszcze 2 tygodnie, aby decyzja się uprawomocniła. W tym czasie możemy wybrać kierownika budowy, jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej. 7 dni przed rozpoczęciem budowy należy jeszcze pamiętać o zgłoszeniu rozpoczęcia budowy do inspektorat nadzoru budowlanego. Kierownik budowy jest zobowiązany odebrać z inspektoratu i prowadzić dziennik budowy, oprócz oczywiście prowadzenia i nadzorowania wszelkich robót budowlanych.

Po spełnieniu tych wszystkich wymogów, możemy nareszcie przystąpić do budowy naszego upragnionego lokum.

Budowa domu od pierwszych prac do pozwolenia na mieszkanie

Jak wygląda rozpoczęcie budowy domu, kiedy otrzymaliśmy już upragnione pozwolenie na budowę? Prace rozpoczynają się od zabezpieczenia terenu i wyznaczenia, gdzie ma stanąć budynek, zgodnie z projektem. Miejsce to wyznacza geodeta. Następnie wykonuje się podkop na fundamenty. Wszelkie doły muszą mieć odpowiednie spadki, aby ziemia z nich się nie osuwała.

Etapy budowy domu – stan surowy

Gdy wszystko jest rozpoczęte, budowlańcy zaczynają od postawienia fundamentów, zaizolowania ich oraz doprowadzenia pierwszej części kanalizacji. W kolejnym etapie powstają ściany i stropy, a także wylewane są żelbetonowe schody, jeżeli architekt przewidział je w projekcie. Następnie fachowcy zajmują się przygotowaniem więźby dachowej oraz pokryciem dachu. Jest to zamknięcie stanu surowego.

Dodaj komentarz