Wykopy pod fundament

Parametry takie jak głębokość oraz szerokość wykopów pod fundament zależą od kilku czynników, przede wszystkim jednak od rodzaju gruntu, na którym ma stanąć planowany budynek, głębokości jego przemarzania, a także wymaganej głębokości posadowienia oraz rodzaju fundamentu, który chcemy zastosować.
Najprostsze, a przy tym najpopularniejsze w Polsce fundamenty wylewane są bezpośrednio na gruncie. Wymagają one wykopania rowów projektowanej uprzednio szerokości oraz głębokości zgodnie z zarysem ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku. Rowy te można kopać ręcznie (co jest już coraz rzadziej praktykowane, zazwyczaj tylko w trudnych warunkach) bądź też małą, specjalnie przystosowaną koparką do wykopów wąskoprzestrzennych. Wykonanie wykopów pod fundament bez usuwania wierzchniej warstwy gruntu, zwanej humusem, zmniejsza ryzyko obsypywania się i walenia ich krawędzi.
Kolejny typ, czyli wykopy oparte na ławach wykonuje się najczęściej koparko-ładowarką. Po zdjęciu humusu usuwa się grunt do głębokości górnego poziomu ławy. Wykop pod ławy wykonuje się już ręcznie, zwracając przy tym uwagę na odpowiednie wypoziomowanie dna, gdyż ułatwia to prawidłowe ułożenie zbrojenia oraz przeciwdziała ewentualnemu pękaniu podstawy fundamentu.
Bez względu na wybrany typ wykopu oraz wykonania fundamentu z każdej strony obrysu budynku należy powiększyć wykop o co najmniej pół metra, a wybraną ziemię składować w odległości kilku metrów od wykopu, gdyż w przeciwnym razie może to grozić osuwaniem się gruntu.

Dodaj komentarz